Contact us

Company Name: D. I. Ware Company
Contact: Mrs Ava Chui Pontet
Ms Teresa Zhou
Email address: ava@diware.com ; teresa@diware.com
Factory and office: Shenzhen Yadi Optical Manufactory Company Ltd.
No. 3 Road 5, Wa Yao Keng Industrial Area,
Wu Lian Community, Long Gang Ares,
Shenzhen, Guang Dong
Tel: +1 514 431 8393; +86 755 8964 6336
Fax: +86 755 8964 6306